Ventilatie

ventilatie-in-huisDoor het bouwbesluit worden er steeds meer eisen gesteld aan de luchtkwaliteit in gebouwen. Ventilatie is daarom onontbeerlijk en verontreinigde lucht zal moeten worden afgevoerd om een gezonde en prettige lucht te waarborgen. Rutherm kan u helpen bij het afzuigen van de verontreinigde lucht. Dit kan door middel van een muurventilator, dakventilator, buisventilator of door centrale afzuiging in uw woning. Hierbij denken wij ook aan uw rendement. Daarom kunnen wij ook een warmte terugwin unit (WTW-unit) verwerken in het systeem. Wij kunnen afzuiging en ventilatiemogelijkheden onder andere aanbrengen in uw:

  • Keuken
  • Toilet
  • Badkamer
  • Bijkeuken